Любомир Дамянов

От:Плевен
Роден през 1950

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Синтез