Ч

Чанове Classic Rock/Psychedelic Rock София 1970
Червената глутница Hardcore Пловдив 2001
Черноризец Heavy/Folk Metal Горна Оряховица 2000
Чинари Classic Rock/Psychedelic Rock София
Чочо Владовски Pop Rock/Soft Rock София 1985
Чувал-Чувал Punk Rock София 1995