З

Златни струни Progressive Rock/Hard Rock София 1969
Змей Classic Rock/Funk Rock/Blues София 2001
Зона Soft Rock София 1988